Het lectoraat Leefstijl en Gezondheid start een onderzoek om meer te weten te komen over fysieke fitheid en fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking en om de kennis beschikbaar te stellen voor fysiotherapeuten.

Veel kinderfysiotherapeuten vinden het belangrijk kinderen met een lichamelijke beperking meedoen aan in sport- en spelactiviteiten. Door deelname aan fysieke activiteit worden de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderd. Daarnaast is fysieke activiteit ook essentieel voor een goede gezondheid. In de praktijk blijkt het niet alleen lastig om kinderen met een lichamelijke beperking actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar fitheid, activiteit en psychosociale factoren die een rol spelen in het al dan niet actief zijn. Tegelijkertijd geven kinderfysiotherapeuten aan dat ze het overzicht  missen van wat er allemaal ontwikkeld is om een individueel behandeltraject voor kinderen met een lichamelijke beperking in te kunnen zetten, om de fysieke fitheid en fysieke activiteit van die kinderen te verbeteren.

Met dit onderzoek wil het lectoraat een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een kennistransfersysteem met de naam ‘Fit for the Future’, waarin bestaande kennis over fitheid en activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking wordt vertaald naar toepasbare kennis voor de kinderfysiotherapie. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat nieuwe kennis over hoe fitheid en participatie in fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking gemeten en verbeterd kan worden. Het lectoraat gaat:

  • interventies en meetinstrumenten voor (sportspecifieke) rolstoelvaardigheid en fitheid bij rolstoelrijdende kinderen evalueren.
  • meetinstrumenten ontwikkelen om fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking te meten.
  • een bewegingsstimuleringsprogramma bij kinderen met een lichamelijke beperking evalueren.

Samenwerking 
Hogeschool Utrecht werkt binnen dit onderzoek samen met kinderfysiotherapeuten van het kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de mytylscholen, revalidatiecentra, de 150 kinderfysiotherapiepraktijken verbonden met Stichting Fitkids en de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), die ruim 1600 kinderfysiotherapiefysiotherapeuten in Nederland vertegenwoordigt, K-J projects, een bedrijf dat zich richt op activiteiten rondom beeldvorming over mensen met een beperking.

Vanuit Hogeschool Utrecht zijn de lectoraten Leefstijl en Gezondheid (lector dr. Harriet Wittink) en Digitale Architectuur (Lector dr. ing. Raymond Slot) betrokken. Andere betrokken kennispartners zijn het UMCU, afdeling Wilhelmina Kinderziekenhuis, en afdeling sportgeneeskunde, het kenniscentrum van Revalidatiecentrum de Hoogstraat en de afdelingen revalidatiegeneeskunde van het VUMC, het Erasmus MC en BOSK. Dr. Janke de Groot, senior onderzoeker bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, is projectleider.

Het onderzoek wordt gefinancierd door SIA-RAAK PRO.

Meer over het Fit For The Future Poject is te vinden op: www.hu.nl/ProjectSites/FitfortheFuture.aspx


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *