Afgelopen maandag 13 mei werd in het Amsterdome de cijfers van het tweede nationale beweegrapport voor kinderen en jongeren gepresenteerd tijdens he kennis event Beweeg het Door. Het rapport geeft op basis van de best beschikbare gegevens een evidence-informed beoordeling van indicatoren of het gebied van bewegen voor gezonde kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening. Als je denkt dat sporten voldoende is voor kinderen om aan de dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging te komen kom je bedrogen uit. Alhoewel sporten aanzienlijk bijdraagt aan de dagelijkse portie bewegen, is het niet voldoende om aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Daar is meer voor nodig! Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse jeugd een voldoende scoort op het gebied van deelname aan sport en actief transport naar school. Echter de helft van de Nederlandse kinderen beweegt echter veel te weinig. Vooral in het actief spelen is een aanzienlijke daling te zien de afgelopen jaren. Onze infrastructurele faciliteiten om te bewegen is prima, daar ligt het niet aan. De grote vraag is hoe we de Nederlandse kinderen weg achter het scherm en weer actief aan het spelen krijgen.

Tim Takken (links) en Nynke de Jong (rechts) bij de lancering van de 2018 Nl Report Card

Het goede nieuws is dat het merendeel van de Nederlandse kinderen op sport zit. Van belang is om vooral de jongeren tussen 12 en 17 jaar niet te laten uitvallen in sport en bewegen. Dat kan via sport in de buurt of via de verenigingen, maar ook scholen kunnen hier een belangrijke rol vervullen door middel van aantrekkelijke gymlessen en buitenschoolssportaanbod. Het is ook belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en meer samen met hun kind gaan sporten/bewegen. “Onvoldoende bewegen en te veel zitten legt een enorme tijdbom onder de gezondheid van de toekomstige Nederlandse bevolking” aldus Dr Tim Takken, inspanningsfysioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en initiatiefnemer van de Nederlandse Physical Activity Report Card voor Kinderen en Jongeren. “Te veel kinderen krijgen te weinig inspannende beweging. Dat is niet alleen slecht voor hart, vaten en conditie, maar onvoldoende bewegen heeft ook negatieve gevolgen voor leerprestaties, gezond gewicht en gedrag” aldus Dr Takken.

Cover van de 2018 NL Report Card

Alleen sporten is dus niet genoeg! Elke dag minimaal 1 uur bewegen moet op het menu van alle kinderen en jongeren komen. De stekker uit het scherm dus! Over de Report Card In de Verenigde Staten en Canada bestaat al meer dan 10 jaar de traditie om jaarlijks een “schoolrapport” te maken van de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van de jeugd. In 2012 is het initiatief genomen om dit wereld wijd te doen. Negenenveertig landen in de wereld hebben de handschoen opgepakt, inclusief Nederland. Dit project maakt een wereldwijde vergelijking tussen landen mogelijk en de deelnemende landen kunnen van elkaars successen leren. De Nederlandse Physical Activity Report Card is te downloaden via www.activehealthykids.nl