Nederlandse Physical Activity Report Card voor Kinderen en Jongeren.

Healthy Active Kids logo

Afgelopen jaar is het hard gewerkt aan de Nederlandse Physical Activity Report Card voor Kinderen en Jongeren. Vanaf vandaag is de report card beschikbaar. Via de download pagina is het rapport beschikbaar als PDF. Ook hebben we een pagina met aanbevelingen opgesteld nav de Report Card. Hierin staan aanbevelingen en tips voor onder meer ouders, instellingen en organisaties.

Achtergrond

In de Verenigde Staten en Canada bestaat al meer dan 10 jaar de traditie om jaarlijks een “schoolrapport” te maken van de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van de jeugd. In 2012 is het initiatief genomen om dit wereld wijd te doen. Veertig landen in de wereld hebben de handschoen opgepakt, inclusief Nederland. Dit project maakt een wereldwijde vergelijking tussen landen mogelijk en de deelnemende landen kunnen van elkaars successen leren.

De bevindingen in het rapport zijn van belang voor de toekomstige gezondheid van alle Nederlandse kinderen. Het rapport biedt een goed uitgangspunt voor de Nederlandse overheid en andere organisaties om daar op in te spelen.

Symposium

Op 19 september zal de eerste Nederlandse Report Card worden bekend gemaakt. Dit willen we doen tijdens een feestelijk symposium in de Nationale sportweek in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Lundlaan 6, Utrecht). Graag nodigen we u uit op maandagmiddag 19 september 2016 van 14:00 tot 16:30. Na afloop is er een feestelijke netwerkborrel.

Programma:

14:00 uur      Ontvangst met koffie en thee in het Kindertheater

14:30 uur      Dr Tim Takken. Welkom

14:40 uur      Prof Dr Maarten van Bottenburg. Sport: meer dan gezond

15:00 uur      Ir Paulus JansenUtrecht sportief en gezond

15:20 uur      Dr Wanda Wendel-Vos. Belang van Bewegen voor de Volksgezondheid

15:40 uur      Dr Tim Takken & Marcella Burghard MSc. Resultaten van de Report Card

16:00 uur      Overhandiging Report Card aan Eli van der Heide (senior beleidsmedewerker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

16:15 uur      Afsluiting

16:30 uur     Netwerkborrel in het Kindertheater.

Daarnaast zijn er deze middag vele activiteiten rond de Kick-off van WKZSportief en de feestelijke opening van het sportdakterras in het WKZ.

 

 

Onderzoekers:

De hoofdonderzoeker voor Nederland is Dr Tim Takken (Inspanningsfysioloog, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht).

Uitvoerend onderzoeker is Marcella Burghard MSc (WKZ, UMC Utrecht). Zij wordt geassisteerd door Karlijn Knitel MSc en Iris van Oost MSc.

Daarnaast heeft Mariël Buurman het project ondersteund in het kader van haar Academische Opdracht vanuit de RUG.

Het project wordt financieel mede-mogelijk gemaakt door een seedgrant van het Focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht .

 

Overige projectgroepleden:

Dr Dick Ettema, Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

Prof Dr Cindy Veenhof, Professor in physiotherapy science, Universiteit Utrecht/UMC Utrecht

Dr Evelyn Monnikhof, Medicine, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht.

Dr Janjaap van der Net, Kinderbewegingscentrum, WKZ, UMC Utrecht.

Dr Janke de Groot, Chair in Lifestyle & Health, HU University of Applied Sciences.

Dr Dirk-Wouters Smits, Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.


Bij het project zijn de volgende organisaties en kennisinstituten betrokken: RIVM, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Mulier Instituut, KLVO, Jantje Beton, PO-raad en MBO-raad, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Maastricht, VUmc, EMGO+ en Hogeschool Windesheim.


The Active Healthy Kids Global Alliance is a network of researchers, health professionals and stakeholders who are working together to advance physical activity in children and youth from around the world. Additional information can be found at http://www.activehealthykids.org/

AHK_Logo_CMYK_FINAL-300x175