Sport-2-Stay-Fit (S2SF) Study

Achtergrond

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten. Dit heeft tot gevolg dat zij weinig actief zijn, wat leidt tot verminderde conditie, een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen. De Sport-2-Stay-Fit studie bestudeert de gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Korte beschrijving

Omdat er voor deze kinderen veel obstakels zijn om in onze maatschappij deel te nemen aan sport, willen we in dit project evalueren wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Het beoefenen van sport in de naschoolse periode lijkt een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor deze kinderen en jongeren. Er zal een studie worden gedaan waarbij zowel kinderen die lopen als rolstoel rijden in de leeftijd van 6 tot 19 jaar meedoen. De deelnemers zullen eerst een trainingsperiode (8 weken intervaltraining) krijgen en vervolgens gaat de helft een naschools sportprogramma volgen (6 maanden). De andere helft krijgt geen naschoolse sport aangeboden. Er wordt gekeken naar de effecten van het interval trainingsprogramma en de effecten van het (aangepaste) naschools sportprogramma op fysieke fitheid, fysieke activiteit, gezondheid, blessures, schoolprestaties,  en psychosociaal functioneren.

Samenwerking

De Sport 2 Stay Fit Study is onderdeel van een groter project dat geïnitieerd is door het SUPER-lab (Shared Utrecht Paediatric Exercise Research-lab). Dit is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie. Parallel aan de huidige studie wordt de Health in Adapted Youth Sports Study uitgevoerd. In deze studie worden jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar met een chronische ziekte of aandoening die participeren in (top)sport vergeleken met niet-sportende leeftijdsgenoten.

Projectgroep

Maremka Zwinkels MSc. (De Hoogstraat, Utrecht)
Dr. Olaf Verschuren (De Hoogstraat, Utrecht)
Kristel Lankhorst MSc. (Hogeschool Utrecht)
Drs. Karin van der Ende-Kastelijn (Hogeschool Utrecht)
Dr. Janke de Groot (Hogeschool UTrecht)
Dr. Tim Takken (WKZ, UMC Utrecht)

Fase van onderzoek

2013-2014: Voorbereidingsfase
2 juli 2014: Goedkeuring onderzoek door medisch-ethische toetsingscommissie (METC)
2014-2015: Data verzamelen op Lichtenbeek (experimentele groep) en mytylschool Ariane de Ranitz (controle groep)
2015-2016: Data verzamelen
2016-2017: Data analyseren en implementeren sportprogramma

Financiering

Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)
Phelps Stichting voor spastici

Contact

m.zwinkels@dehoogstraat.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *