Achtergrond

High intensity interval training (HIT) is een relatief jonge trainingsvorm en wordt nog niet veel toegepast bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking. Vanuit eerder onderzoek (Zwinkels et al 2015, 2018) kennen we alleen de korte-termijn effecten van de HIT-training binnen een gecontroleerde setting. Wat de lange-termijn effecten zijn in een “real-world” setting in de dagelijkse praktijk is nog onbekend. Ook zullen er in de Fitkids centra andere patiëntengroepen (denk aan o.a. mentale disabilities) worden geïncludeerd dan in de oorspronkelijke interventie studie is gebeurd. Ook dit geeft mogelijk een ander effect. Belangrijk hierbij is dat therapeuten moeten gaan ervaren dat ook  deze groep kinderen intensiever kunnen worden getraind om een optimale fitheid te bewerkstelligen.
De interventie is duidelijk beschreven in de handleiding, zodat deze praktisch goed uitvoerbaar is met een hoge “fidelity”. Door middel van het geven van de scholing verwachten wij dat de fidelity te optimaliseren. Vanwege de gekozen oefenvormen en het feit dat er weinig extra materialen benodigd zijn voor het uitvoeren van de HIT-training, is de vernieuwing vrij eenvoudig in te passen in de huidige werkwijze van Fitkids centra. De vernieuwing vraagt van de therapeuten om open te staan voor innovatie van zorg. Door het verbeteren van de competenties (kennis en vaardigheidsniveau) van therapeuten op het gebied van HIT-training bij kinderen en jongeren zijn zij beter instaat om deze trainingsvorm te hanteren en te evalueren.
De HIT trainingsmethodiek levert een additionele trainingsmethode op voor de therapeuten. Middels deze aanpak, die beter past bij het korte en intensieve beweeggedrag van kinderen in het dagelijks leven, zijn therapeuten nog beter instaat om kinderen met een chronische ziekte of beperking fitter te maken voor de toekomst.

Over de Cursus

Tijdens deze cursus zal uitgebreid stil worden gestaan bij de theorie, en uitvoer van high-intensity interval training (HIT) bij kinderen met een chronische aandoening. Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht de (inspannings)fysiologie achter fysieke training, met een speciale focus op high-intensity interval training (HIT) en de klinische toepassingen daarvan bij kinderen met een chronische medische aandoening.

In de middag is een praktische sessie waarbij de therapeuten leren om de HIT training vorm en inhoud te geven en ook tools krijgen aangereikt om deze te evalueren (o.a. de MPST test) . De cursus staat onder leiding van dr. Tim Takken.

De cursus is gericht op (kinder)fysiotherapeuten die fysieke trainingsinterventies inzetten in de klinische setting. Na deze cursus:

  • heeft de cursist kennis van de inspanningsfysiologische rationale van high-intensity training;
  • kan de cursist nieuwe inspanningsfysiologische trainingsprincipes toepassen bij kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening;
  • kent de cursist de fysiologische rationale van de Muscle Power Sprint Test en kan deze test toepassen ten aanzien van het evalueren van HIT.

Accreditatie

KNGF en Keurmerk Fysiotherapie: aangevraagd

Aanmelden

Voor meer informatie stuur een email naar t.takken@umcutrecht.nl

Programma

 

9:00 – 9:30 Ontvangst
9:30 – 10:30 Waarom is High-Intensity Interval Training zo geschikt voor kinderen? Dr T Takken

 

10:30 – 10:45 Pauze

 

10:45 – 12:00 High Intensity Interval Training en de resultaten van de  Sport 2 Stay Fitstudie. Dr T Takken
12:00 – 12:15 Vragen

 

12:15- 13:00 Lunch pauze

 

13:00 – 15:00 Praktische uitvoering high-intensity interval training en de Muscle Power Sprint Test. Dr T Takken & Drs Nynke de Jong
15:00- 15:15 Pauze
15:15  – 16:30 Bespreking implementatie HIT in de praktijk. Dr T Takken & Drs Nynke de Jong
16:30 – 17:00 Q&A implementatie programma Just do HIT! Dr T Takken & Drs Nynke de Jong
17:00 – 17:15  Evaluatie en Afsluiting