TIPS 

Afbeeldingsresultaat voor beweegtips

Algemene lichamelijke activiteit

 • Stimuleer semi-actieve kinderen, zij hoeven maar een beetje meer lichamelijk actief te zijn om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te voldoen en dan zullen zij ook de positieve effecten kunnen ondervinden op hun (volwassen) gezondheid.
 • Vergroot de mogelijkheden om fysiek actief te zijn in (zeer) stedelijke wijken. Kinderen uit deze wijken hoeven niet elke dag zo ver naar school te fietsen, dus zullen ze meer lichamelijk actief moeten zijn buiten het transport naar school.
 • Motiveer kinderen en jongeren om actief te zijn. Lichamelijke activiteit voor, tijdens en na school is erg belangrijk. Laat de kinderen ook actief zijn in de avonden en in het weekend. Geef kinderen voldoende mogelijkheden om aan spel en sport te doen. De televisie en computertijd moet worden verminderd. Het is voor kinderen belangrijk om hun fysieke activiteitenpatroon te veranderen. Ze kunnen bijvoorbeeld met de fiets naar school in plaats van gebracht te worden en buitenspelen of freerunnen met hun vriendjes na school.
 • Maak ouders bewust van het belang van lichamelijke activiteit voor hun kinderen en hun grote invloed op het beweeggedrag van hun kinderen. Samen buiten spelen en bewegen, beweging uitlokkend speelgoed en de invloed van een belangrijk rolmodel zijn voor hun kinderen. Lees ook: https://www.allesoversport.nl/artikel/hoe-kun-je-je-kind-stimuleren-tot-meer-bewegen/

Georganiseerd sporten:

Children Playing

Actief spelen

 • Herbeoordeel de inrichting van de bestaande speeltuinen en buurten en evalueer een mogelijke herinrichting. Kinderen en ouders hebben aangegeven dat ze de speelmogelijkheden in de buurt saai vinden, evenals stoepjes en pleintjes in de buurt. Veiligheid voor de spelende kinderen moet ook een punt van aandacht zijn bij een herbeoordeling/herinrichting.
 • Op www.plekcheck.nl kun je speelplekken vinden bij jou in de buurt
 • De iGrow app laat zien waar je in je eigen omgeving kunt spelen, wandelen en zwemmen
 • Betrek kinderen bij de plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe speeltuin of bij een herinrichting. Dit geeft waardevolle informatie en zal het gebruik ervan vergroten.
 • Lees ok: https://www.allesoversport.nl/artikel/speelplekken-en-een-leefbare-buurt/

kinderen 5

Actief transport

 • Onderzoek de mogelijkheden om fiets- en looproutes naar school nog veiliger te maken en te promoten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen actief transport naar school blijven gebruiken en zo gaan hopelijk de kinderen die nog niet lopend of fietsend naar school gaan dit wel doen. Voorbeelden zijn: autovrije zones, gescheiden fietspaden en meer klaar-overs/verkeersregelaars inzetten bij lastige en/of gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Stimuleer leerlingen om samen naar school te lopen of te fietsen. Voor de scholen uit het primair onderwijs kan een roulatiesysteem voor de ouders worden ingezet. Ouders kunnen groepjes van leerlingen begeleiden naar school en helpen bij lastige en gevaarlijke verkeerssituaties
 • Vergroot de fietsvaardigheden van de kinderen door regelmatige scholing en training op school (leren door te doen).
 • Adviseer en informeer de ouders over hun grote invloed op het beweeg- en actief transport gedrag van hun kinderen, door hun voorbeeldrol.
 • Kijk hier voor leuke buitenspeeltips van Jantje Beton.
 • Lees ook: https://www.allesoversport.nl/artikel/investeren-in-actief-transport-leidt-tot-betere-volksgezondheid/

Deze app telt terug van 30 minuten naar 0. Na 27 minuten geeft de app een signaal om op te staan.

Sedentair gedrag

 • Verminder het algehele sedentaire gedrag van kinderen en jongeren. Sedentair gedrag op de lange termijn vergroot mogelijk het risico op mortaliteit. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid lichamelijke activiteit. Ook het sedentair gedrag in volwassenheid wordt deels beïnvloed door het (aangeleerde) sedentair gedrag in de jeugd.
 • ‘Informeer ouders, in het bijzonder bij lager opgeleiden, dat sedentair gedrag hoge gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.
 • Verminder het aantal uren zitten op school. Kinderen zitten daar het grootste deel van de dag. Onderzoek interventies om meer fysiek actief te zijn tijdens de lessen. Fit & Vaardig, beweegbreaks (Energizers) en SMARTMOVES zijn mogelijkheden om het zitgedrag op school te veranderen, lees ook: https://www.allesoversport.nl/artikel/eerst-bewegen-dan-huiswerk-pubers-moeten-vaker-uit-hun-stoel-komen/

Familie & Peers/leeftijdgenootjes

 • Motiveer ouders om lichamelijk actief te zijn samen met hun kind. Het beweeg- en sport gedrag van de kinderen is gerelateerd aan het gedrag van hun ouders.
 • Kinderen vinden het ook erg leuk om samen met ouders beweegspellen te doen. Bekijk deze flyer voor tips.
 • Ouders zijn een belangrijk rolmodel voor het beweeg- en actief transport gedrag van hun kinderen. Door als ouders zelf het goede voorbeeld te geven is de kans groter dat kinderen het overnemen. Op www.sportatlas.nl zie je welke sportverenigingen er bij jullie in de buurt zijn.

School

 • Geef ook aandacht aan de kinderen die juist niet actief zijn tijdens de lessen. Meisjes zijn vaker wat minder actief. Zoek samenwerkingen, of intensiveer deze, tussen vakleerkrachten, reguliere docenten, buurtsportcoaches en sportverenigingen om bovenstaande aan te pakken en om faciliteiten efficiënt te delen.
 • Scholen kunnen meer beweeg- en sportactiviteiten naast gym aanbieden. Dit kan wederom in samenwerking met de buurtsportcoaches en sportverenigingen.
 • Ontwikkel strategieën en lesmethodieken om het sedentaire gedrag te verlagen en de lichamelijke activiteit op school te verhogen , lees ook: https://www.allesoversport.nl/artikel/8-principes-om-kinderen-meer-te-laten-bewegen-op-school/
 • De Daily Mile. In het Verenigd Koninkrijk is het al een succes: The Daily Mile. Al meer dan 1000 scholen gaan met de hele klas iedere dag 15 minuten naar buiten om lekker te rennen. The Daily Mile is makkelijk op elke school of peuterspeelzaal te organiseren. Docenten en ouders in het Verenigd Koninkrijk merken dat kinderen zich dankzij The Daily Mile beter kunnen concentreren, vrolijker zijn en zich fitter voelen. Er is een leuk filmpje hierover van eenvandaag en een interessant artikel op AOS.
 • Schrijf als klas in voor Mission X en ga trainen als een astronaut!

Buurt & Gebouwde omgeving

Afbeeldingsresultaat voor overheid

Overheid en Niet-gouvernementele organisaties & Wetenschap

 • Er moeten duidelijke criteria worden ontwikkeld om te bepalen of beleid effectief is.
 • Meer onderzoek is nodig om de effecten van de overheidsprogramma’s en beleid te evalueren.
 • Stimuleer provincies en gemeenten met dezelfde aandachtspunten en problematiek om elkaar te ondersteunen en om van en met elkaar te leren. Per gemeente of provincie spelen zullen namelijk weer andere problemen voorop staan, die het meeste aandacht verdienen en prioriteit hebben.
 • Integratie van objectieve metingen van fysieke activiteit in toekomstig bevolkingsonderzoek. De informatie hieruit zal waardevol zijn naast subjectieve metingen zoals vragenlijsten.

Healthy Active Kids logo

De aanbevelingen zijn opgesteld in samenwerking met Rebecca Beck, Kenniscentrum Sport.  @rebeccabeck_